Deformation Streak Cybertron Henkei C-10 Formers Trans 4e42fjueh91127-Transformers & Robots

CORINTHIAN HEADLINERS XL Batistuta Collectors Inter Rare Figure PROSTARS Player Conor Mcgregor black Shorts Funko Pop Death Trono UFC 194 The Notorious
COSMIX 100 PIÈCES NEUVES AVEC BOÎTE - LOT N°2

Deformation Streak Cybertron Henkei C-10 Formers Trans 4e42fjueh91127-Transformers & Robots

C-10 Cybertron Streak Deformation Henkei Trans Formers

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Continued Touken Ranbu - Hanamaru - Series of fingers Swords Ranbu - HanamaruTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyCote Escriva 8 Creepy Mouse 1st colorway Vinyl Figure Original NEW.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,COURT OF THE DEAD - Executus Reaper Oglavaeil Legendary Scale Bust Sideshow vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.CONVICT JP X YAMOMARK KINGYOZAURUS STANDARD SIZE GID JAPAN SOFUBI KAIJIN


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Convoy Perfect Edition w box Masterpiece Masterpiece Transformers V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Court of the Dead Shard Mortal Trespasser Premium Format Figure Sideshow StatueV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Crazy Toys DC Universe Comics Batman Collectible Action Figure 1 6TH Statue New

Deformation Streak Cybertron Henkei C-10 Formers Trans 4e42fjueh91127-Transformers & Robots

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Crazy Toys SPIDER-MAN HOMECOMING SPIDER-MAN 1 6TH Scale Action Figure New

Corgi CC59149 Forward March Battle of the Somme German Soldier Ltd Edit. of 1250


Jak k nám