British Bulldog Boy WWF Smith Davey Figure 3 Series Legends WWE 4e42fjueh8999-Sports

Colossus Marvel Limited Mini Bust by Bowen Designs Serial d 4908 5000 - RARE Collectible figure Leblon-Delienne Astérix Caius Detritus 01203 (2008)
Cometdebris Oni Kid Light bluee cloud . SF77 Sofubi Rare

British Bulldog Boy WWF Smith Davey Figure 3 Series Legends WWE 4e42fjueh8999-Sports

Item specifics

Condition:
New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item (including handmade items). See the seller's ... Read moreabout the condition
Theme: Wrestling
Era: 2002-Now Packaging: Original (Unopened)
Brand: Mattel Type: Action Figure
Accessory Type: Jacket
British Bulldog WWE Legends Series 3 Figure Davey Boy Smith WWF

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Collectible Figure Tintin Thomson and Thompson Moulinsart 25cm 46011 (2019)Tyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyComic Con exclusive Ironheart unmasked edition PVC diorama 2017 Diamond Select.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,Comicave 1 22 15 transformer Optimus Prime figure, metal alloy, 50% die-cast vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.Collectible Figurine Fariboles Asterix Geriatrix (Agecanonix) - AGE (2016)


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Collectible Figurine Plastoy Bécassine with a pile of comics 00414 (2016) V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Command-Based Charger Fight Super Robot Life Form Trans Formers Gum DxV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Conte Collectibles The Sarge

British Bulldog Boy WWF Smith Davey Figure 3 Series Legends WWE 4e42fjueh8999-Sports

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


COO Model 1 6 SE017 Viking Vanquisher (Die-cast Alloy) - Berserker_ Box _CL044X

colorata Discover Dinosaurs Dino Cretaceous No.3 Real Figure Box


Jak k nám