toy scale 6 1 STAR Helmet Sculpt Head - Fett Boba - WARS 4e42fuaia7871-Military & Adventure

1988 Iron Grenadiers AFA-95 MOC MIP GIJOE SEALED Cobra MOMC (kr) 1985 TRANSFORMERS G1 GRAPPLE COMPLETE
1988 Starting Lineup Football, Al Toon, Jets, 86270

toy scale 6 1 STAR Helmet Sculpt Head - Fett Boba - WARS 4e42fuaia7871-Military & Adventure

Item specifics

Condition:
Used: An item that has been used previously. See the seller’s listing for full details and description of ... Read moreabout the condition
Brand: Sideshow Collectibles
UPC: Does not apply
1 6 scale toy STAR WARS - Boba Fett - Helmet Head Sculpt

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). 1986 Dial Tone Mission Brazil - 100% complete (vintage Hasbro GI Joe figure)Tyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřeby1988 Transformers G1 Powermasters Optimus Prime Action Figure Complete Hasbro.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,1989 Batman Keaton Movie Battery Operated Batsignal Juan Sulc silverina Rare MOC vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.1986 GI JOE Cobra STUN Vehicle w Motor Viper Figure, ARAH, Hasbro


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.1986 Hasbro G1 Transformers Lot of All 5 Predaking Figures with Some Accessories V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. 1989 Kenner Starting Lineup Paul Molitor - Milwaukee BrewersV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


1991 GI Joe Oktober Guard Big Bear v1 Figure Sealed Unopen MOC Carded Complete

toy scale 6 1 STAR Helmet Sculpt Head - Fett Boba - WARS 4e42fuaia7871-Military & Adventure

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


1991 WWF Hawk Animal Legion Of Doom bluee Spanish Card New Hasbro Wrestling

1988 Getaway - (Generation 1 Transformers) - 100% complete


Jak k nám