1 6 COLLEZIONE figure action DA PELLEGRINO 30.5cm - SACERDOTE HOW2WORK 4e42fuaia5615-New toy

1964 GI Joe Double TM Action Solider (Buttery Soft 1st Issue Brown Boots) Plus 12 QB Donovan McNabb Series 2 Figure Eagles McFarlane Sports NFL Football
1964 VINTAGE GI JOE JOEZETA 1966 SOTW GERMAN MEDAL

1 6 COLLEZIONE figure action DA PELLEGRINO 30.5cm - SACERDOTE HOW2WORK 4e42fuaia5615-New toy

1 6 HOW2WORK SACERDOTE - 30.5cm PELLEGRINO DA COLLEZIONE action figure

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). 12-Piece Assorted Style Toy Military Force Set - CASE OF 12Tyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřeby1964 VINTAGE GI JOE JOEZETA CANADIAN ADVENTURE TEAM AIR ADVENTURER.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,1964 VINTAGE GI JOE JOEZETA EARLY BLOND TM W DOUBLE SLOTTED SHOULDERS+ EXTRAS vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.13 Marvel Avengers 3 Infinity War Villain Thanos Statue Action Figure Resin Hot


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.14 Marvel Comics Collectible from 1978 Rare V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. 1964 VINTAGE GI JOE JOEZETA SEARS EXCLUSIVE RECOVERY OF THE LOST MUMMY CONTENTSV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


1974 vintage AQUAMAN Super Sea aquarium w original box SUPERFRIENDS Rare DC

1 6 COLLEZIONE figure action DA PELLEGRINO 30.5cm - SACERDOTE HOW2WORK 4e42fuaia5615-New toy

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


1977 Mego SPIDERMAN Action Figure Marvel Comics 12 Vintage 1970'S w SpiderWeb

1964 G.I. Joe Original ACTION SAILOR Patent Pending Action Figure (Please Read)


Jak k nám