MARVEL LEGENDS ULTIMATE BAF VENOM SPACE PARKER PETER SPIDER-MAN 4e42fejeh11255-Comic Book Heroes

Mattel WWE Elite Series 43 SEALED CASE OF 8 Hart Kingston Owens Neidhart more Mattel DC Universe Worlds Greatest Superheroes Hal Jordan Green Lantern Figure
Matty Mattel Super Amigos Collection 30th Anniversary EL ACERTIJO NEW

MARVEL LEGENDS ULTIMATE BAF VENOM SPACE PARKER PETER SPIDER-MAN 4e42fejeh11255-Comic Book Heroes

MARVEL LEGENDS ULTIMATE SPIDER-MAN PETER PARKER SPACE VENOM BAF

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). MATTEL DCUC DC UNIVERSE SER 20 HAWK ACTION FIGURE NEW Tyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyMax Factory 050 Saber Plain Clothes Ver Pretty.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,Max Factory Arpeggio of bluee Steel Ars Nova Cadenza Takao Figma AcJapan import vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.Mattel DINOTRUX Przygoda w kanionie


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Mattel Gmbh - Barbie Dreamtopia Königreich Schloss Toys Spielzeug Mattel Gm NEU V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Max Factory CApcom VS SNk2 Mai Shiranui 1 6 PVC Figure Wonder Festival 2007 SummV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Max Factory FIGMA 350 Fate Grand Order Saber Altria Pendragon (Lily)

MARVEL LEGENDS ULTIMATE BAF VENOM SPACE PARKER PETER SPIDER-MAN 4e42fejeh11255-Comic Book Heroes

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Max Factory Figma 378 Ggold Inogashira Yutaka Matsushige Ver. Statuetta Da

Mattel WWE Elite Collection Series Enzo Amore Action Figure


Jak k nám