Scale 6 1 Female For body figure Action Pale Tbleagure PHicen Sculpt Head Blond 4e42fuaia6743-Military & Adventure

1983 Gijoe SEAL - Torpedo ( 6194 Full Uncut Filecard ) Rare Sears JcPenny 1973 Mego Type 1 THE PENGUIN Figure
1984 Hasbro Gijoe Original Mobile Hanging Display 15 x 5.5 Wide

Scale 6 1 Female For body figure Action Pale Tbleagure PHicen Sculpt Head Blond 4e42fuaia6743-Military & Adventure

1 6 Scale Female Blond Head Sculpt For PHicen Tbleagure Pale Action figure body

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). 1976 MEGO Muhammad Ali Boxing Ring -NEAR MINT UNUSED Box Look Tyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřeby1984 Mattel DOOM CYCLE Secret Wars MIB Box C-6.5 Sealed.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,1984 Spirit + File Card Complete GI Joe Figure + freedom bird with claws intact vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.1977 Mego The Amazing Spiderman 12.5” Action Figure World Greatest Super Heroes


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.1977 Vintage Action Man ✧ Despatch Rider ✧ Palitoy Hasbro G.I JOE V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. 1984 Transformers G1 Dinobot Flamethrower SlagV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


1985 Vintage LJN WWF WWE Wrestling Superstars Lot JYD Blassy Flair Valentine Etc

Scale 6 1 Female For body figure Action Pale Tbleagure PHicen Sculpt Head Blond 4e42fuaia6743-Military & Adventure

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


1986 GI Joe Takara G-08 Joe Breaker Communication Officer Sealed Japanese Japan

1983 GI Joe Artic Trooper Snow Job MOC


Jak k nám