Arena Battle 42273 Schleich El New Accessories with Set Drador 4e42fjwoy1679-Animals & Dinosaurs

Shokunyuu 2 Senae Aizawa Regular Edition 1 8 figure Shin Kamen Rider Preface S.I.C. Remodeling Soldier Level 3Cool Japan
Shredder Pop Vinyl Teenage Mutant Ninja Turtles

Arena Battle 42273 Schleich El New Accessories with Set Drador 4e42fjwoy1679-Animals & Dinosaurs

Schleich 42273 Battle Arena El Drador  Set with Accessories  New

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). SHINING BLADE - Aira white Neige Galdinius 1 8 Pvc Figure KotobukiyaTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyShunya Yamashita Collection Statuette Pvc 1 7 Cocona 25 Cm.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,SIC Vol.41 Kamen Rider X & AppologeistJapan import vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.SHINING BLADE - Misty Freya 1 8 Pvc Figura Kotobukiya


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Shining Blade pinklinde Freyja PVC Ani Statue KOTOBUKIYA V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Sideshow - Masters Of The Universe - OrkoV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Sideshow Collectibles John Wayne Army Special Forces Colonel (RARE) New Unopened

Arena Battle 42273 Schleich El New Accessories with Set Drador 4e42fjwoy1679-Animals & Dinosaurs

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Sideshow DEADPOOL HEAT-SEEKER Premium Figure STATUE UNDISPLAYED w Shipper

Shoko Nakazawa Koraters Byron Red Glitter Version Vinyl Figure Bagged Unused


Jak k nám