Soldier Scale 6 1 Clothes Mountain Uniform Combat LYNX SOBR MVD Spetsnaz Russian 4e42fuaia2807-Military & Adventure

1985 Straight Arm GI Joe Brazil ESTRELA Comandos em Acao Scarlett v1 Atena 1983 Mattel He-Man Masters of the Universe Skeletor
1986 G1 Hasbro Transformers Triple Changer Springer Complete in Open Box

Soldier Scale 6 1 Clothes Mountain Uniform Combat LYNX SOBR MVD Spetsnaz Russian 4e42fuaia2807-Military & Adventure

1 6 Scale Soldier Clothes Russian Spetsnaz MVD SOBR LYNX Mountain Combat Uniform

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). 1984 Gijoe Jungle Trooper - Recondo ( 6180 Uncut Filecard ) Rare Sears JcPennyTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřeby1986 Hasbro Transformers Triple Changer OCTANE G1 Original AFA 80 85 90 SEALED .


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,1986 Series 5 G.I.Joe Serpentor w Air Chariot, blueeprints & Box Front 1 owner vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.1984 Hasbro Transformers Pre Rub Ratchet AFA 80 MOSC MIB 80 85 80


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.1984 Lords of Light Emperor Dementia Micronauts Pac Toys Inc. Action Figure RARE V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. 1986 VINTAGE GI JOE AVAC A.V.A.C. FIREBAT PILOT 100% COMPLETE w FILE CARDV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


1988 NBA STARTING LINEUP BILL LAIMBEER DETROIT PISTIONS FREE SHIPPING

Soldier Scale 6 1 Clothes Mountain Uniform Combat LYNX SOBR MVD Spetsnaz Russian 4e42fuaia2807-Military & Adventure

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


1988 Starting Lineup Randall Cunningham - Philadelphia Eagles

1985 Ramjet Complete G1 Transformers


Jak k nám