1960's GI lot accessory Diver Sea Deep Joe 4e42fuaia11255-Military & Adventure

2009 Alexander Ovechkin NHL Series 22 Washington Capitals Mcfarlane Figure 2005 McFarlane Roddy White UAB College Figure
2010 HASBRO G.I.Joe DESTRO WEAPONS SUPPLIER hub No. 1012 Action Figure

1960's GI lot accessory Diver Sea Deep Joe 4e42fuaia11255-Military & Adventure

Item specifics

Condition:
Used: An item that has been used previously. See the seller’s listing for full details and description of ... Read moreabout the condition
Character Family: GI Joe
Brand: Hasbro UPC: Does not apply
1960's GI Joe Deep Sea Diver accessory lot

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). 2006 Circus Punks Limited Edition R. Rude Clown Signed Numbered 18 50Tyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřeby2010 Transformers Animated CYBERTRON MODE IRONHIDE Deluxe Figure MOC.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,2011 GI Joe Cobra Python Trooper v2 Mission Brazil II Club Exclusive vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.2006 GI Joe Sigma 6 NINJA PARATROOPER SNAKE EYES Hasbro New Sealed


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.2006 Marvel Legends - Annihilus BAF Series 6 ULTIMATE IRON MAN V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. 2011 Transformers Prime NYCC Comic Con FIRST EDITION Bumblebee & Arcee Set NIBV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


2015 Hasbro G.I Joe Club Exclusive Sneak Peek New on Card

1960's GI lot accessory Diver Sea Deep Joe 4e42fuaia11255-Military & Adventure

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


2015 Trans Formers Collector Club Limited Rio Convoy

2008 SDCC Comiccon GI Joe Hooded Cobra Commander bluee Suit Podium Graded AFA 9


Jak k nám