Laterale Versione Trans-Am Qan[T] 00 Gundam Ms Spirits Robot Nuovo 4e42fszbp81575-Anime e manga

Palm Empire - Templar Knight - MINT IN BOX Ova Versión Mazinkaizer Súper Robot Cogokin Dynamic Opciones Partes de la Día De
Papo 33021 Mini Plus Wild Figure Set

Laterale Versione Trans-Am Qan[T] 00 Gundam Ms Spirits Robot Nuovo 4e42fszbp81575-Anime e manga

Nuovo Robot Spirits Laterale Ms Gundam 00 Qan[T] Trans-Am Versione

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Overwatch MERCY Classic Skin Edition 4 Nendgoldid Figure by Good Smile 2018Tyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyPapo 60504 Figuren Zubehör verzauberte Wolrd Playmat - Enchanted World New.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,Papo Enchanted World Play Mat 60504 vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.Overwatch Nendgoldid D.VA Action Figure [Classic Costume]


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.OVNIK SUPERJANKY MAUI EDITION BY PETE FOWLER (333 made) V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Papo Standing Great Kudu Toy FigureV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Pay Day Nate Van Dyke Vinyl Toy - Upper Playground

Laterale Versione Trans-Am Qan[T] 00 Gundam Ms Spirits Robot Nuovo 4e42fszbp81575-Anime e manga

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám