Chogokin of Soul GX-45 NEW Z Mazinger 4e42fszbp7871-Anime & Manga

Nuovo Good Smile Drago Nido Maga 1 8 Scala Figura Giocattolo Giappone F S Nuevo Transformers Película Md-07 Megatron Juguete Japón Hobby de Regalo Niños
Nuovo Limitato Morbido Vinile Shin Godzilla secondo Formarsi yellow Trasparente

Chogokin of Soul GX-45 NEW Z Mazinger 4e42fszbp7871-Anime & Manga

NEW Soul of Chogokin GX-45 Mazinger Z

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Nuevo Zoids Hoja Liger 1 72 Escala Kit de Plástico Aéreo de Japón F STyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyNuovo Metallo Robot Spirits Ka Segno Distintivo Laterale Ms EX-S Gundam.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,Nuovo Nendgoldid 467 Rei Ayanami Evangelion da Ver. Statuetta Good Smile Company vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.Nuovo 15body Limitato Arktz 10th Anniversary Cicaruna Fabbrica 4demon Torikabuto


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Nuovo Armor Ragazze Project Is blacker Regen Panzer Kanonier Laula Bodewig V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Nuovo Nendgoldid 741 Yuri On Ice Victor Nikifgoldv Statuetta Arancione red DaV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Nuovo Super Statuetta Moveable JOJO'S Bizzarro Avventura secondo Parte

Chogokin of Soul GX-45 NEW Z Mazinger 4e42fszbp7871-Anime & Manga

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Nuovo Universale Mostri Dracula Scatola di Latta Walk Giocattolo Ristampa

Nuovo Fj- Optimus Prime Toyota Navetta Transformers Robot F S


Jak k nám