Bots Rescue Transformers NEW CHASE 7in Figure Bot Car Police Playskool Energize 4e42fszbp8999-Transformers & Robots

Occular Max Ps-04 Azalea Warrior Excellent Condition Nuovo Statua Leggenda JOJO'S Bizzarro Avventura Parte IV Tonio Trussardi su
Of Nendgoldid The Legend Of Zelda Wind Tact Hd Zelda-Style Tact Ver. Ncool Japan

Bots Rescue Transformers NEW CHASE 7in Figure Bot Car Police Playskool Energize 4e42fszbp8999-Transformers & Robots

NEW Transformers Rescue Bots CHASE Energize Playskool Police Car Bot Figure 7in

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Nuovo Transformers C-02 Bumblebee Giapponese Classici Statuetta DeluxetakaraTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyOfficial HASBRO MARVEL LEGENDS Iron Man Electronic Adult Helmet 1 1 Replica NEW.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,Official WWE Mattel Elite Series 28 Daniel Bryan Action Figure vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.Nuovo Transformers Film Md-07 Megatron Giocattolo Giappone Hobby Giapponese


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Nuovo Universale Mostri Dracula Scatola di Latta Walk Giocattolo Ristampa V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Ohana wo Tsumi ni Kitano Chan Green Ver. Limited Comedy Figure Hobby B18V roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


ONE PIECE - Desktop Real McCoy Vol. 1 Figure Megahouse

Bots Rescue Transformers NEW CHASE 7in Figure Bot Car Police Playskool Energize 4e42fszbp8999-Transformers & Robots

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


One Piece - Nami Strong Edition - P.O.P. ( Portrait of Pirates ) - Authentique

Obi-Wan Kenobi 1977 STAR WARS Complete Lightsaber w TIP VINTAGE Original C1


Jak k nám