Andy Action-figur Nfl Dalton Bengals Cincinnati 4e42fszbp91127-Sports

One Piece Figuarts ZERO Nico Robin 6.3 Statue [Mil Fleur Campo De Flores] One of a Kind 1987 American Uzi Product Flyer with Original Photo
One piece GLITTER & GLAMORS NAMI & ROBIN SPECIALver. B Nami pearl color ver

Andy Action-figur Nfl Dalton Bengals Cincinnati 4e42fszbp91127-Sports

Nfl Action-figur Andy Dalton Cincinnati Bengals

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). ONE PIECE - FIGURA DRACULE MIHAWK THRONE VERSION DRACULE MIHAWK FIGURE 20cmTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyOne Piece Kaido Figurine GK Model Painted Lava Studio Dragon Statue Resin Large.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,One Piece MASTER STARS PIECE THE SABO Sabo Figure Master Stars Anime Goods Prize vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.ONE PIECE - GLITTER & GLAMOURS PRINCESS SHIRAHOSHI A typeFigurine - original


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.One Piece - Monkey D Luffy - P.O.P. ( Portrait of Pirates ) - Authentique V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. ONE PIECE Nami Strong Warriors of the World Edition 1 8 Pvc Figura P.O.p.V roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


One piece resin statue luffy rufy gear fourth 4th kong gun PRE-ORDER

Andy Action-figur Nfl Dalton Bengals Cincinnati 4e42fszbp91127-Sports

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


One Piece SCultures modeling king summit decisive battle vol.3 Drake separatel

One Piece DXF THE GRANDLINE MEN 15TH EDITION vol.4 Brook BROOK


Jak k nám