Hot Toys Captain MMS480 America - War Infinty Avengers 6 1 4e42fbthy91127-New toy

IRON MAN Marvel Legends Icons Universe 12-inch Avengers action figure Toy Biz Iron Factory - IF-EX24X War Giant Catastrophe - Set Of 5
Iron Studios 1 10 Ant Man & Wasp Art Resin Statue New

Hot Toys Captain MMS480 America - War Infinty Avengers 6 1 4e42fbthy91127-New toy

Hot Toys 1 6 Avengers Infinty War - Captain America MMS480

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Iron Maiden - Piece of Mind Clothed 20cm FigureTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyIron Studios 1 10 Friday the 13th Jason Collectible Resin Statue New.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,Iron Studios 1 10 Stephen King's It Clown Pennywise Deluxe Art Figure Toys vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.Iron Maiden Eddie Mummy Poster 6 Inch Action Figure Toy NECA New In Box NIB


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Iron Maiden The Final Frontier 7 Eddie action figure by Neca 2011 NEW V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Iron Studios Avengers Movie Green Hulk BDS Scale 1 10 Infinity War 3 StatueV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


IT-02 LS01 Nitro Zeus Plane Mode TF KO Oversize Alloy Action Figure 2 heads

Hot Toys Captain MMS480 America - War Infinty Avengers 6 1 4e42fbthy91127-New toy

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


IXTEE IXDOLL Gummi Bear Cute Girl MMC8-GB bluee Purple Pink Yellow Figure

Iron Man Mark 6 Mk VI Avengers Hall Of Armor Set S.H. SH Figuarts Action Figure


Jak k nám