1983 AD&D Plastic NIB Figure SKYLLA SKYLA Dragons & Dungeons Advanced 4e42fuaia21383-Transformers & Robots

2017 SDCC Kidrobot x Simpsons Exclusive Pink Mr. Sparkle 2014 Transformers EXPO Legend Commander Collection LC-01 02 03 04 Optimus Prime
2018 GI Joe Convention Club Exclusive Python Patrol Para-Viper Officer MISB

1983 AD&D Plastic NIB Figure SKYLLA SKYLA Dragons & Dungeons Advanced 4e42fuaia21383-Transformers & Robots

1983 AD&D Advanced Dungeons & Dragons SKYLA SKYLLA Plastic Figure NIB

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). 2015 SDCC Exclusive GI Joe Kreo Battle Set Trooper Sgt Slaughter CommandosTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřeby2018 Kaws Companion CLEAN SLATE Brown 14 Vinyl.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,2018 MEGO Ltd Edition Target Classic Figure Set - Wizard of Oz - Dgoldthy & Witch vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.2015 Trans Formers Collector Club Limited Tf Gi Joe


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.2015 WWE Mattel Elite Series Class of 2013 Hall of Fame KING BOOKER Figure MOC V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. 2018 Sexy Sadakage Illustration Muma Astacia Complete PVC Figure HotV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


23 Old Vintage spare Fig's Parts of MOTU (Master of The Universe) He Man Series

1983 AD&D Plastic NIB Figure SKYLLA SKYLA Dragons & Dungeons Advanced 4e42fuaia21383-Transformers & Robots

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


25 Starting Lineup Baseball Classic Doubles Ken Griffey Jr Alex Rodriguez Sammy

2017 McFarlane Skybound The Walking Dead Lucille Patrol 4 Figure Set BLOODY MIB


Jak k nám