Secret Wars Exclusive U90 AFA Walmart America Captain Universe Marvel 2009 4e42fjwoy8999-Comic Book Heroes

Smart Robot Dog 2.4G Wireless Remote Control Kids Toy Intelligent Talking Robot Skytube Marin Huyutsuki Ver. II 1 6 Escala PVC Pintado Preensamblado Figura
Smurfs Puffo Puffi Hong Kong 2016 Art Exhibition The Red-White-bluee Smurfette

Secret Wars Exclusive U90 AFA Walmart America Captain Universe Marvel 2009 4e42fjwoy8999-Comic Book Heroes

Secret Wars 2009 Marvel Universe Captain America Walmart Exclusive AFA U90

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). SKYTUBE T2 Art Girl white of Odette 1 6 PVC figure Japan Import Toy Hobby DollTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebySND02 KIT FOR CW OP-THE PRIMO PRAFECTUS UPGRADE KIT.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,Snoopy Hiroshima Carp 2017Central League Victory Anni X Collab Tshirt Red M Rare vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.SKYTUBE T2 Art Girls Shinsho Genmukan Nozomi Watase 1 6 scale Figure Alphax


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Skytube T2 Arte Girls Iris Seikai No Lorelei PVC Figura (1 6 Escala) V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Snow White Pint Size Heroes Mini-Figure Display CaseV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Soldier Story 1 6 scale “U.S.ARMY ACU PILOT AIRCREW” SS087 USA Dealer

Secret Wars Exclusive U90 AFA Walmart America Captain Universe Marvel 2009 4e42fjwoy8999-Comic Book Heroes

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Soldier Story Korea 1 6 US Army 2nd Infantry Division South Korea 1951

Small Soldiers Ultra Armor Archer Gorgonites Action Figure RARE MOC 1998


Jak k nám