Coarsetoys Coarse NEW EDITION LIMITED MOON HALF JAWS 4e42fjueh31511-Designer & Urban Vinyl

D-Arts Magatsui Zanagi Persona 4 Soul Web Store Limited Dan Marino 12inch Best Talking, Series 2
Dasin Model Slam Dunk Figurine Hisashi Mitsui With Shohoku Uniform et Sac

Coarsetoys Coarse NEW EDITION LIMITED MOON HALF JAWS 4e42fjueh31511-Designer & Urban Vinyl

Coarsetoys Coarse JAWS HALF MOON LIMITED EDITION NEW

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Danger Mouse 11176 Danger Car with Exclusive Danger Mouse FigureTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyDasin Modell Slam Dunk Action-Figur Ryota Miyagi With Shohoku Uniform And Bag.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,DATE À LIVE II FIGURINE ITSUKA KOTORI 20 CM ANIMATION IFRIT VOIR DANS BOÎTE vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.Dany Orizio Original Art Lucca Comics & Games


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.DAREDEVIL - Netflix TV Series - Daredevil 1 6 Action Figure 12 Hot Toys TMS003 V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Dateambronx Tim Tsui Da Ape Dape Da WAD JuniorV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


DC Bat Man Robin Play Arts Kai Variant Square Enix Action Figure Statue Toy

Coarsetoys Coarse NEW EDITION LIMITED MOON HALF JAWS 4e42fjueh31511-Designer & Urban Vinyl

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Dc Batman Dark Knight Film Blade Angriff Deathstroke Mattel Figur

Darth Vader 1977 STAR WARS Complete Saber w TIP VINTAGE Original A4 GREAT color


Jak k nám