Paño Mito SEIYA SANTO EX Original color en Texto Escorpión Escorpio De Milo 4e42fjwoy5615-Anime & Manga

Shimik gi joe plastirama silverina rare v1 argen7 SH S.H. Figuarts Dragon Ball Z Frieza Freezer Final Last Form
SHINING BLADE - Misty Freya 1 8 Pvc Figure Kotobukiya

Paño Mito SEIYA SANTO EX Original color en Texto Escorpión Escorpio De Milo 4e42fjwoy5615-Anime & Manga

SANTO SEIYA Mito Paño EX Milo De Escorpio Escorpión Texto Original en color

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Shamal & Zafila Puppy 1 7 Scale Figure by AlterJapan import Tyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebySHINING HEARTS - Maxima Eifield 1 8 Pvc Figure Kotobukiya.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,Shining Tears Elwing 1 7 Scale PVC Figure by Max Factory vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.SHAOLIN COWBOY blueE EDITION DESIGNER VINYL TOY FIGURE GEOF DARROW


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Shaquille O'Neal Kenner Starting Lineup 1996 NBA Action Figure AFA Graded 80 V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Shining Wind Xecty Ein Figure Kotobukiya 1 8 Japan GameV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Shopkins Strawberry Kiss Earring 2 Pc Set. Free Shipping

Paño Mito SEIYA SANTO EX Original color en Texto Escorpión Escorpio De Milo 4e42fjwoy5615-Anime & Manga

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Shuffle Asa Shigure Figure 1 8 Kotobukiya Japan Anime

SHIGCON TANK- Mattel Shogun Vehicules REF2731


Jak k nám