Story Soldier 6 1 SS055 Ordnance UNIT Disposal Explosive SEAL Navy US EODMU-11 4e42fuaia3935-Military & Adventure

1990 Vintage Marvels Spiderman and Hulk Pillow by Tonka Rare 1988 Kenner Starting Lineup RANDALL CUNNINGHAM Rookie AFA 80 NM Graded SLU Eagle
1991 Spirit AFA 85 (80,85,90) Air Commandos GIJOE CompleteSealed MIB MOC

Story Soldier 6 1 SS055 Ordnance UNIT Disposal Explosive SEAL Navy US EODMU-11 4e42fuaia3935-Military & Adventure

1 6 Soldier Story SS055 EODMU-11 US Navy SEAL Explosive Ordnance Disposal UNIT

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). 1988 Star Trek The Next Generation Galoob Selay Action Figure. Free ShippingTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřeby1992 Cobra Air Devil - 100% complete (vintage hasbro GI Joe figure).


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,1992 Kenner Olympic gold Medal Dream Team Basketball New Box Jordan Bird Magic vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.1988 Starting Lineup Football New England Patriots Team Set


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.1988 Starting Lineup SLU James Wilder Tampa Bay Buccaneers Missouri Rookie V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. 1993 Batman the Animated Series CLAYFACE Kenner MOC FRENCH Variant RareV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


1996 GI JOE MASTERPIECE EDITION ACTION SOLDIER 12 FIGURE & BOOK NIB

Story Soldier 6 1 SS055 Ordnance UNIT Disposal Explosive SEAL Navy US EODMU-11 4e42fuaia3935-Military & Adventure

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


1996 Team USA Olympic Basketball Team 3 Box Set of 13 Figures IP

1990 TEC-SHIELD Shadow Wing & Wall Scaler BATMAN The Dark Knight Collection NEW


Jak k nám