GAUGE 00 HORNBY - RADIO RARE BOXED - SYSTEM SOUND CONTROL THOMAS - R9060 4e42fbthy41063-Control Accessories

I-REX Jurassic Dinosaur Fanatic Series Bereserker Rex Statue PVC Model Toys INFERNOCUS TRANSFORMERS THE LAST KNIGHT MISSION TO CYBERTRON HASBRO 2016
Iron Maiden Eddie Piece Of Mind 1983 LP 8 Inch Action Figure Toy NECA New NIB

GAUGE 00 HORNBY - RADIO RARE BOXED - SYSTEM SOUND CONTROL THOMAS - R9060 4e42fbthy41063-Control Accessories

Item specifics

EAN: Does not apply
HORNBY 00 GAUGE - R9060 - THOMAS RADIO CONTROL SOUND SYSTEM - BOXED RARE

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Infinite Stratos - Charlotte Dunois Jersey Ver. 1 8 PVC Figura AlterTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyIRON MAN - MA-002 Mark 42 Mega Sofubi Advance Figura Kaiyodo.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,Iron Man 12 Mark 15 Mk XV Sneaky 1 6 Scale Action Figure HOT TOYS vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.INFINITE STRATOS - Houki Shinonono Traje de baño Ver. 1 7 Pvc Figura Gift


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Infinite Stratos Cecilia Alcott Lingerie Style PVC Statue WAVE CORP. V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. IRON MAN 2_IRON MAN Mark V 6 figure_Exclusive Limited Edition_Movie Series_MIPV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Iron Man The Armored Avenger Concept Series Figure Shield Breaker Armor Iron Man

GAUGE 00 HORNBY - RADIO RARE BOXED - SYSTEM SOUND CONTROL THOMAS - R9060 4e42fbthy41063-Control Accessories

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Iron Studios 1 10 Art Scale Spider-Man Homecoming - Vulture_ Statue _Now IN002Z

INVISIBLE WOMAN Sue Storm Fantastic Four classics Marvel Legends 6 Figure NEW


Jak k nám