Charmkins Dufti's accessories 3 Hasbro & figures & playset HOUSE JEWELLERY 4e42fjueh21383-New toy

DAM Toys 1 6 78050 Elite Navy Commanding Officer_ Box Set _Modern US Now DM099Z D.O.M. Pre-Order SPANK 1 6 Role Play Fantasy RP-04 Set For Action Figures
DAM TOYS DAMTOYS 1 6 SCALE MODERN GERMAN KOMMANDO ASSAULTER 78037 DRAGON DID HOT

Charmkins Dufti's accessories 3 Hasbro & figures & playset HOUSE JEWELLERY 4e42fjueh21383-New toy

Item specifics

Merk: Hasbro EAN: Niet van toepassing
Charmkins Dufti's JEWELLERY HOUSE playset & figures & accessories Hasbro 3

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). D1053101 OCTANE TRANSFORMERS AUTOBOT G1 BUBBLE MIB STYLE 100% COMPLETE RESEALTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyDAM TOYS GANGSTERS KINGDOM DIAMOND 2 1 6 SCALE GK005.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,DAM Toys SF002 GHOST SERIE - TITANS PMC - Frank Casey 1 6 Figure vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.D-3 Decepticon Run Page Trans Formers Revenge Ez Collection Dx Device Status


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Da Capo D.C.S.S Kotori Shirakawa Figure 1 7 Kotobukiya V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Damon Soule - Life Inventsville Infantree 10 by KidrobotV roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Danganronpa 3 Despair Hen Ayae Yodo Figure Flure Prize

Charmkins Dufti's accessories 3 Hasbro & figures & playset HOUSE JEWELLERY 4e42fjueh21383-New toy

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Daredevil - Daredevil Animated Statue - Gentle Giant Studios Free Shipping

Dam 1 6 Elite Fbi Swat Team Agent San Diego Midnight Ops DAM-78044B


Jak k nám