Robot APP Software Programming Robot Control Voice Humanoid Intelligent Cityeasy 4e42fjueh71447-Transformers & Robots

DAMTOYS x AX2 STUDIO 1 6 INU & SARU 12”Ninkyo Seiji Action Figure SHP DAM Toys 1 6 GK015 Gangsters Kingdom Heart 4 - Vincent & Kerr_ Box _Now DM096Z
DANZIG TOY MEDICOM 3 FACES OF DANZIG signed GLENN OOP Figure MISFITS

Robot APP Software Programming Robot Control Voice Humanoid Intelligent Cityeasy 4e42fjueh71447-Transformers & Robots

Cityeasy Intelligent Humanoid Robot Voice Control Robot Programming Software APP

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). DAM TOYS BRITISH ARMY IN AFGHAN MINIME GUNNER 2016 EXHIBITION LIMITED 1 6 SCALETyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyDaredevil one Super Hero Mezco Action Figure Toys PVC Figure Cool Gift.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,DARK ARCHER 7 INCH FIGURE ARROW SERIES DC COLLECTIBLES COMICS NEW IN BOX ACTION vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.DAM TOYS DAMTOYS 1 6 SCALE MODERN US PMSCS PRIVATE MILITARY 78041 DRAGON DID HOT


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.DAM Toys Elite Series US FBI SWAT TEAM AGENT - SAN DIEGO 1 6 Figure V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Dark Horse Comics Umbrella Academy Ltd HC Book & PVC Figure Box Set NM- M 2009V roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Dasin GT model 6 inch action figure anime Slam Dunk Shohoku Kogure Kiminobu

Robot APP Software Programming Robot Control Voice Humanoid Intelligent Cityeasy 4e42fjueh71447-Transformers & Robots

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Dasin Model Slam Dunk SHF Mitsui Hisashi White Sportswear Version Action Figure

DAMTOYS MUS005 B Museum Series Jurassic Park Carnotaurus Statue Bust Model Toys


Jak k nám