mm DCC 5 Locomotive Son 58412 Esu M4 Désiré + 11x15mm Lsp avec Plux22 SX 4e42fczot5615-Decoders

Figma 257 Fate stay night [Unlimited Blade Works] Rin Tohsaka 2.0 Figure NEW Figma 137 Tekkaman Blade Figur Max Factory Neu von Japan
Figma 305 Guyver The Bioboosted Armor II F Action Figure Max Factory Nuovo

mm DCC 5 Locomotive Son 58412 Esu M4 Désiré + 11x15mm Lsp avec Plux22 SX 4e42fczot5615-Decoders

Esu 58412 Son Locomotive 5 DCC   mm   SX   M4 Plux22 avec Lsp 11x15mm + Désiré

Informační systém UK (IS UK) je tvořen „sítí“ vzájemně propojených systémů, aplikací a dalších komponent, jejíž jádro se skládá z centrálního Personálního systému WhoIs, Informačního systému Studium (IS Studium), Informačního systému Věda (IS Věda), Centrální autentizační služby UK (CAS) a mzdového systému Elanor Global Java Edition (EGJE). Figma 154 Accel World Kuroyukihime School Avatar ver. Figure Max FactoryTyto základní komponenty poskytují vybrané údaje pro všechny navazující systémy a aplikace, jako jsou aplikace pro zpracování Stipendií na podporu ubytování a Sociálních stipendií, systém Grantové agentury UK (GA UK), aplikace pro podporu agendy Erasmus, Repozitář závěrečných prací studentů, aplikace Karty pro výdej a evidenci vydaných univerzitních průkazů, ekonomické systémy, systém elektronické spisové služby napojený na celostátní Informační systém datových schránek a celá řada drobnějších aplikací, jak provozovaných pro univerzitu jako celek, tak jednotlivými fakultami a součástmi UK pro jejich potřebyFigma 321 Destino Grand Ordine Shielder Mash Kyrielight Action Figure.


Jednotlivé části IS UK a jejich vzájemná rozhraní procházejí neustálým rozvojem,Figma 333 Guyver The Bioboosted Armor Guyver III Statuetta Max Factory Nuovo F S vycházejícím jak z legislativních požadavků, tak z potřeb a požadavků jejich uživatelů a motivovaných snahou o elektronizaci dalších oblastí univerzitní agendy a těsnější datové provázání jednotlivých agend. Jednotlivé části IS UK vznikaly v rozdílné době, což je patrné na jejich vzhledu i funkcionalitě. Záměrem proto je starší části systému, zvláště ty s širokou uživatelskou obcí, postupně obměňovat tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelům i aktuálním trendům v oblasti informačních technologií.Figma 157 Accel World Scarlatto Pioggia Statuetta Max Factory


Aktuálně největším probíhajícím rozvojovým úkolem v oblasti IS UK je provedení redesignu části studijního informačního systému určené studentům, uchazečům o studium a anonymním uživatelům, kteří dohromady tvoří výrazně nejpočetnější skupinu uživatelů tohoto systému.Figma 164 Henrietta Gunslinger Mädchen Max Factory V rámci řešení tohoto úkolu byl v roce 2013 (na základě soutěže na návrh grafiky uživatelského rozhraní této části systému) vytvořen prototyp nového uživatelského rozhraní. Figma Abenjazu Iron Man Mak 7 (Nonsukeru Abs & Pvc Painted Action Figure)V roce 2015 byl uveden do provozu první modul studijního informačního systému s touto novou grafikou, a to komplexní modul pro uchazeče o studium nazvaný „Přijímací řízení“. Na redesignu první části modulů určených pro studenty se nyní pracuje.


Mezi základní stavební prvky IS UK patří zejména následující systémy a aplikace:


Figma Dead Or Alive Haze C2Ver. Nonsukeru Abs & Pvc Painted Action Figure

mm DCC 5 Locomotive Son 58412 Esu M4 Désiré + 11x15mm Lsp avec Plux22 SX 4e42fczot5615-Decoders

Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Figma Egashira 2 50 white tights ver. (non-scale ABS & PVC painted action figure

Figma 250 Vocaloid Rennsport Miku 2014 Ev Mirai Version Figur Max Factory ab


Jak k nám